dnd, d&d dungeons and dragons
 
Oficjalna strona Hufca ZHP ŻAGAŃ
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona Główna ˇ Artykuły ˇ Forum ˇ Kategorie Newsów ˇ Galeria ˇ Kanał YouTube ˇ 1% dla ZHP ŻAGAŃ
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Hufiec ZHP Żagań
Władze Hufca Żagań
Plan rozwoju Hufca Żagań na lata 2011 – 2015
Media o NAS
Hufiec na NASZEJ KLASIE :)
Oferta wynajmu - Nadmorska Baza Harcerska w POBIEROWIE


Drużyny
12 DW "BURZA"
I WDH SIWY DYM
II Gromada Zuchowa "Bractwo Tęczowych Niedźwiadków"

Propozycje programowe
Wielka Ucieczka 2011
Wspólnie z PTTK - "Znam Ziemię Żagańską"

Inne
Harcerstwo w Żaganiu (1946-1949)
Porozumienie PTTK i ZHP
Symbolika Harcerska
Stronki godne uwagi :)
Download
FAQ
Szukaj
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich
* Kodeks Opiekuna Próby Instruktorskiej
* Wniosek o otwarcie próby
* Wniosek o zamknięcie próby
* Regulamin HKSI Żagań
* Uchwała RN ZHP w sprawie systemu stopni instruktorskich
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
powitalny
Witamy
Witaj na stronie internetowej Hufca ZHP ŻAGAŃ. Zapraszamy WSZYSTKICH chętnych do zapoznawania się z propozycjami Naszego Hufca, jak również do współpracy z nami :)
Chętnych zapraszamy w poniedziałki i czwartki w godzinach od 15.00 do 17.00
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Plan rozwoju Hufca ŻAGAŃ 2011 -2015
Plan rozwoju Hufca Żagań na lata 2011 - 2015


Hufiec ZHP Żagań jest jednostką terytorialną działającą na terenie miasta i gminy Żagań.
W chwili obecnej liczy on ok. 120 członków skupionych w 2 gromadach zuchowych, 6 drużynach harcerskich wielopoziomowych i 1 kręgu instruktorskim. Oto grupa ludzi, dla których wszyscy pracujemy i którym mamy stworzyć warunki do rozwoju i dojrzewania w duchu określonych wartości.

Dzisiejszy świat niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw coraz bardziej modny alkohol, narkotyki, postawa człowieka obojętnego na los innej osoby, konsumpcyjne nastawienie do życia - to coraz częstszy obraz naszej codzienności. Dlatego wydaje się, że przed Związkiem Harcerstwa Polskiego stoi bardzo czytelne, ale niezmiernie trudne zadanie kształtowania charakteru młodego człowieka. Kształtowanie takich postaw, które poprzez poznanie harcerskiego systemu wartości pomogą dokonać świadomego wyboru działania i rozróżnić dobro od zła Zasady ujęte w Statucie Związku Harcerstwa Polskiego normują drogi rozwoju członków organizacji. Patriotyczny, dobrowolny oraz samorządny charakter stowarzyszenia opierającego się na normach moralnych wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich to jedna z dróg realizacji misji harcerstwa. To także droga realizacji misji naszego hufca, hufca, w którym sylwetka harcerza powinna jawić się jako symbol uczciwości, odpowiedzialności i honoru.

PRZEWAGA STRATEGICZNA HUFCA I ATUTY ZHP

O przewadze strategicznej Hufca ZHP Żagań stanowią:
• zaufanie społeczne jakim cieszy się Związek Harcerstwa Polskiego;
• członkostwo w światowych organizacjach skautowych WOSM i WAGGGS (jako jedyna organizacja harcerska w Polsce),
• system pracy oparty na ponad 100-letnich doświadczeniach harcerskich wychowawców;
• wyszkolona, profesjonalna i zaangażowana kadra instruktorska;
• oferta programowa skierowana do szerokiego grona odbiorców - przedział wiekowy jest niemalże nieograniczony;
• tani, dobrze zorganizowany i bardzo atrakcyjny programowo wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
• elastyczny, jednocześnie odpowiadający na potrzeby społeczne program organizacji;
• obór programu umożliwiający wszechstronny rozwój młodego człowieka;
• otwartość na wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie;
• wplatanie elementów obrzędowości, zwyczajowości i tajemniczości w pracę wychowawczą, przez co tworzona jest niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju atmosfera;
• podejmowanie działań wynikających z oczekiwań środowiska;
• różnorodność form umożliwiających realizację programu.

Wszystkie powyższe argumenty stanowią o tym, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla dzieci i młodzieży jak również społeczności lokalnych.

HUFIEC ZHP w Żaganiu - WIZJA ROZWOJU

Hufiec Żagań w najbliższych czterech latach będzie się starał być wszędzie tam gdzie będzie potrzebny i gdzie będzie mógł odpowiedzieć na potrzeby dzieci i młodzieży jak również całej społeczności lokalnej.
W najbliższych czterech latach Hufiec Żagań dążyć będzie do pozyskania kadry instruktorskiej, która założy gromady zuchowe i drużyny harcerskie obejmujące swoim działaniem wszystkie placówki oświatowe w mieście i gminie ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Będziemy dążyć, aby współpraca z dyrekcjami szkół oraz rodzicami harcerzy stała się naturalnym elementem pracy gromady zuchowej i drużyny harcerskiej, dzięki czemu szkoła i harcerstwo będą tandemem wychowawczym.
Zacieśnianie kontaktów i partnerstwa z samorządami lokalnymi pozyskiwanie od nich wsparcia i środków na działalność gromad i drużyn.
Świadomość instruktorska winna być atutem organizacji, dzięki któremu będziemy partnerem m.in. samorządu, szkoły, rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży z terenów Naszego Hufca. Władze hufca muszą:
• uczynić wszystko, aby życie gromad i drużyn stało się ciekawsze, pożyteczniejsze, wartościowsze, a zuchy, harcerki i harcerze zrozumieli, że wspólnym wysiłkiem można zrobić wiele dając przy tym radość sobie i innym;
• dla zachowania ciągłości i rytmiczności działań wychowawczych rozszerzyć i wzmocnić pracę z kadrą instruktorską, podnosić i rozwijać jej umiejętności organizacyjne i programowe;
• popierać samodzielność programową gromad i drużyn, zachęcając do korzystania z propozycji programowych ZHP;
• systematycznie poprawiać wizerunek hufca wśród władz i społeczeństwa Żagania.

GŁÓWNE CELE HUFCA ZHP w Żaganiu w latach 2011 - 2015

1. Wspieranie samodzielności programowej drużyn doskonalenie wiedzy i umiejętności instruktorskich, propagowanie zadań ogólnozwiązkowych, stwarzanie warunków do integracji środowisk harcerskich,
2. Zapewnienie odpowiednich środków finansowych na kształcenie i program , pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł: sponsorzy, granty, samorządy, przeznaczenie części zysków z działalności ośrodka na szkolenia i program, konsekwentne zbieranie składek członkowskich, aby przewidziane % pozostające w hufcu, mogło być w pełni wykorzystane na szkolenie i materiały metodyczne, przygotowanie drużynowych i kadry gospodarczej hufca do pozyskiwania środków finansowych, w szczególności w zakresie pisania wniosków grantowych oraz pozyskiwania sponsorów
3. Dążenie do sytuacji, w której w każdej szkole podstawowej będzie gromada zuchowa i drużyna harcerska, a drużyny harcerskie obejmą swoim działaniem wszystkie szkoły gimnazjalne. umocnienie pozycji harcerstwa w środowisku lokalnym, pozyskanie kadry instruktorskiej do prowadzenia drużyn (w oparciu o nauczycieli szkół);
ZADANIA DO ZREALIZOWANIA w latach 2011 - 2015
PROGRAM

• zachęcanie drużyn do realizacji programów chorągwianych i ogólnozwiązkowych poprzez poprawienie przepływu informacji (kontynuacja)
• propagowanie działań programowych za pośrednictwem hufcowej strony internetowej
• pomoc programowo – metodyczno - organizacyjna drużynowym (kontynuacja)
• stworzenie banku pomysłów programowych dla każdego pionu.
• kontynuowanie dotychczasowych imprez ogólnohufcowych i uatrakcyjnienie ich programów,
• rozbudowa namiestnictwa harcerskiego o poszczególne piony metodyczne (kontynuacja)
• propagowanie wychowania ekonomicznego w drużynach poprzez organizacje akcji zarobkowych dla drużyn w celu pozyskania funduszy na opłacanie składek członkowskich oraz działalność drużyn.
• Stworzenie Klubu Ratowniczego, jako nowej, ciekawej formy promowania idei bliskich naszemu związkowi.
PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE

• wypracowanie programu promocji hufca i opracowanie materiałów promocyjnych oraz powołanie Zespołu Promocji Hufca
• pokazanie się przy okazji większych imprez miejskich (punkty informacyjne)
• nawiązanie współpracy z Komisjami Rady Miejskiej: Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury
• zapraszanie na imprezy harcerskie przedstawicieli samorządu i administracji miasta,
• poczynienie starań w celu powołania Hufcowego Koła Przyjaciół Harcerstwa,
• powołanie do istnienia Harcerskiego Klubu Krótkofalarskiego, otwartego dla wszystkich,
• motywowanie drużyn do zakładania własnych stron internetowych
• wypracowanie płaszczyzny współpracy ze szkołami i środowiskiem,

KSZTAŁCENIE
• wydawanie materiałów metodycznych opracowanych w ramach prób instruktorskich,
• wypracowanie mechanizmów motywujących kadrę instruktorską do samokształcenia poprzez udział w szkoleniach hufcowych, chorągwianych i CSI
• kierowanie kadry instruktorskiej na dodatkowe kursy i szkolenia, pomocne w istnieniu hufca

WARUNKI DO DZIAŁANIA
• systematyczne działania związane z pozyskiwaniem pomieszczeń do działalności drużyn (kontynuacja)
• systematyczne odnawianie sprzętu obozowego,
• zwiększenie współpracy z samorządem i szkołami,
• nawiązanie współpracy z Radą Miasta Żagań i jej Komisjami (kontynuacja)
• dalsze ugruntowanie wizerunku Hufca jako jednostki ZHP w Żaganiu,
• spopularyzowanie Odznaki Przyjaciół Harcerstwa jako formy podziękowania,

ZARZĄDZANIE HUFCEM
• stworzenie zespołu redakcyjnego strony internetowej,
• wzmocnienie więzi instruktorskich w namiestnictwach,

HARCERSKA AKCJA LETNIA

• we współpracy z Administracją Lasów Państwowych oraz innymi hufcami stworzenie bazy danych zawierającej listę miejsc godnych zwiedzania, jak również miejsc pod organizacje obozów, zimowisk na Naszym terenie.
• motywowanie drużynowych do organizacji letniego wypoczynku przez każdą jednostkę hufca,
• kontynuacja organizacji zgrupowań dla jednostek, które samodzielnie nie są w stanie zorganizować obozu,
• kontynuacja współpracy z innymi hufcami w zakresie organizacji wypoczynku,
• pozyskanie nowych źródeł umożliwiających dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
• coroczne spotkania instruktażowe dla organizatorów wypoczynku,

OCENA I KONTROLA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ

Wszystkie główne cele i zadania stawiane przez Program Rozwoju Hufca ZHP w Żaganiu podlegać będą systematycznej kontroli i ocenie.
Corocznie na zbiórce instruktorów i funkcyjnych w m-cu październiku wyznaczone wcześniej osoby będą dokonywać oceny realizacji niniejszego Programu Rozwoju, wskazywać porażki i osiągnięcia jak również sugerować wprowadzenie korekt do jego realizacji.
Zgodnie ze Statutem ZHP po dwóch latach od Zjazdu odbędzie się Zjazd Sprawozdawczy, na którym wszyscy instruktorzy będą mogli dokonać analizy i oceny.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Adres
Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Bema 15
68-100 ŻAGAŃ


MAPA

tel.: 602511219
e-meil: kh_zhp_zagan@op.pl
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
KALENDARZ

Harcerstwo to nie jest coś,
co się umie,
ale to jest coś, czym się jest.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
LICZNIK
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 92
Nieaktywowany Użytkownik: 1373
Najnowszy Użytkownik: Anonouccews
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


"1946-2011" 65 LAT
CZUWAJ!!!
Bank Zachodni WBK S.A. O/Żagań 74 1090 2558 0000 0001 0478 0922

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl